Firma massage til alle brancher

Mange tror lidt fejlagtigt at firma massage primart er til mennesker der arbejder på kontor. Men der er mange industrier og brancher der er i ligeså stort behov for at få forebygget arbejdsrelaterede skader.
For eksempel byggebranchen og sundhedsvæsenet, hvor der arbejdes meget med kroppen. Som murer, håndværkere, sygeplejerske eller SOSU assistent står man enten med tunge løft eller mange gentagne bevægelser hvilket kan føre til slitage og stivhed i kroppen. Regelmæssig massage kan hjælpe med at løsne myoser og muskelknuder, lindre smerter og blødgøre stive muskler, så arbejdet kan fortsattes uden smerter.

Firma massage bliver benyttet mere og mere fordi fordelerne overstiger udgifterne. Ikke kun udgifterne til firma massagen, de er i virkeligheden ikke særligt store, da de fleste udgifter kan trækkes fra som personalegode eller kontantnedgang over medarbejdernes bruttoløn. Udgifter fra sygefravar hos medarbejdere der lider under stress eller som har arbejdsrelaterede skader og smerter er til gengæld en udgift der kan vare tung post at løfte for de fleste firmaer, og som er noget der kan give unødvendige bekymringer.

Fordele ved firma massage

Der er mange fordele ved at tilbyde dine medarbejdere massage på arbejdspladsen. Her er nogle af de punkter, som vi synes er vigtigst at belyse.

Medarbejderne får mere energi og et højere niveau af velvære, hvilket betyder, at de kan klare sig bedre og har mere overskud på jeres arbejdsplads.

Massage sænker stressniveauet, hvilket øger koncentrationen og reducerer risikoen for stressrelateret sygefravær.

Trivsel på arbejdspladsen. Dine medarbejdere føler at I som arbejdsplads sætter pris på jeres medarbejdere og vægter deres sundhed højt. Jeres arbejdsplads bliver derfor meget attraktiv.

Firmamassage på jeres arbejdsplads

*Hvis I som firma ønsker at give jeres medarbejdere massage i arbejdstiden så kan Nørre Aaby Velvære Klinik komme ud til jer. Jeg medbringer alt hvad der skal bruges.
Vi aftaler en fast dag og et fast tidsinterval hvor jeres medarbejdere kan booke tider på. Hvor tit vi kommer ud afhænger som regel af hvor mange der er tilknyttede massage ordningen.
Vi kan kombinere det så medarbejdere selv vælger indenfor aftalt tid om de ønsker Massage, zoneterapitryk, afslapnings behandling.m.m

Klippekortsordning

Denne massage ordning er perfekt når I ikke ønsker et fast abonnement hos os, men som gerne vil benytte de fordele der er ved at få massage jævnligt og opnå mængderabat. Det kan være I er et mindre firma, eller måske er I nogle kollegaer på en arbejdsplads eller afdeling der ønsker at dele et firma klippekort til massage. Det kan også være at jeres firma vil forkale jeres medarbejdere efter en hektisk periode, hvor medarbejderne ydet en ekstra indsats.

*Jeg tilbyder en massageordning i min klinik, enten på faste tidspunkter eller hvor I kan booke jeres tider fra fra mandag til fredag, kl 10.00-19.00.Der kan bookes enkelttider eller I kan planlægge flere tider 3 måneder frem.

3 betalingsmuligheder for firma massage

Bruttolønsordning

Ved denne model betaler medarbejderen selv sin massage over sin bruttoløn. Dermed opnåes der en besparelse over medarbejderens skatteprocent, i det at betalingen sker inden skatten trækkes fra i lønberegningen

Delt omkostninger

I kan som virksomhed vælge at dele finansieringen af jeres firma massage med jeres medarbejdere. Det betyder at I indbyrdes kan vælge hvordan beløbet skal fordeles imellem jer, om det er en 50/50, 75/25 løsning eller noget helt tredje der passer jeres firma.

Fuld finansiering

Hvis I som virksomhed vælger at betale hele firma massage ordningen som en fuldt betalt personalegode så kan I som virksomhed fratrække udgiften før skat da jeres massageordning bliver indregnet i jeres regnskab.

Skattefordele

Hvis I vil læse mere om massage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønnedgang så klik her: skattefordele for virksomheden.